Inschrijven

Oproep ESF-dossier 522


Voor alle Vlaamse ondernemingen die opleidingen rond 21e-eeuwse vaardigheden organiseren voor hun medewerkers, voorziet het Europees Sociaal Fonds tot 80.000 euro aan subsidies.
Heel wat uiteenlopende opleidingen komen hiervoor in aanmerking: ICT, talen, techniek,...
Deze oproep richt zich op werknemers met hoogstens een diploma secundair onderwijs of die ouder zijn dan vijftig, ongeacht hun diploma.
Er wordt specifiek ingezet op opleidingsnoden die ontstaan zijn door wijzigingen in functie-inhoud en/of de gewijzigde manier van werken als gevolg van de coronapandemie.
Plant u een opleidingstraject voor uw medewerkers? ROC ondersteunt u graag bij het uitschrijven van het dossier.
Neem contact op via info@rocbvba.be of bel 051261194